๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

การแปลงไฟล์ flv เป็น avi หรือ mpg

ไฟล์ flv คือไฟล์วิดีโอที่นิยมใช้บนเว็บไซต์ การนำมาใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั้นต้องใช้โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ flv ซึ่งก็พอหาได้ไม่ยาก แต่ถ้าอยากเอามาใช้ทำอย่างอื่นอาจต้องแปลงไฟล์ สำหรับบน Ubuntu มีวิธีการดังนี้
ขั้นแรกติดตั้ง ffmpeg ด้วยโค๊ด
$ sudo apt-get install ffmpeg
เมื่อติดตั้งเสร็จใช้คำสั่งต่อไปนี้ในการแปลงไฟล์
$ ffmpeg -i input.flv output.avi
ส่วนขยายของ output สามารถใช้เป็น .mpg ได้