๗ กันยายน ๒๕๕๒

กลับมาใช้ ubuntu 8.04.1 เหมือนเดิม

และแล้วก็ต้องกลับมาใช้ ubuntu 8.04.1 เหมือนเดิมเพราะมีหลายอย่างที่ ubuntu 9.04 ยังไม่มี ที่เห็นชัดคือ ยังติดตั้ง My Pink ซึ่งเป็น theme ที่ชอบยังไม่ได้ การติดตั้ง cups-pdf ที่ต้องสร้างโฟลเดอร์ PDF ด้วยตนเอง อีกอย่างคือ transition บน openoffice presentation แบบที่ชอบยังติดตั้งไม่ได้ ต้องถอดออกมาใช้แบบเดิม