๒ กันยายน ๒๕๕๒

ติดตั้งปริ้นเตอร์ PDF

วันวานติดตั้ง Ubuntu 9.04 ลงบนเครื่อง core2duo ที่เปลี่ยนจาก 8.04 เป็น 9.04 ไม่ได้เพราะไม่ดีแต่เพราะติดตั้ง audacity แล้วไม่ค่อยเวิร์ค ทั้งที่อีกเครื่องทำได้ดี (แต่ก่อนเครื่องนี้ก็ทำได้ดี) เมื่อเปลี่ยนแล้วติดตั้งเครื่องปริ้น hp1020 ตามวิธีที่เขียนไว้ ต่อมาได้ติดตั้งปริ้นเตอร์ PDF การติดตั้งครั้งนี้มีสิ่งที่แตกต่างจากที่ติดตั้งบน 8.04 เพราะไม่มีการสร้างโฟลเดอร์ PDF แบบอัตโนมัติ ต้องสร้างด้วยตนเองหลังจากติดตั้ง cups-pdf แล้ว .....เมื่อสร้างโฟลเดอร์ PDF แล้ว สั่งพิมพ์ไฟล์จะถูกเก็บไว้ที่นี่