๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ติดตั้ง ubuntu 8.04.1 บน p III 933 MHz

หลายวันก่อนได้ติดตั้ง Ubuntu 8.04.1 บนเครื่อง p III 933 MHz แต่ไม่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ทราบสาเหตุ ตอนนี้ติดตั้งได้แล้ว สาเหตุเป็นเพราะแรมผิดปกติ ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะเมนบอร์ด เมื่อเอาไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ สมมติฐานต่อมาคือ ฮาร์ดดิสแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ ถ้าจะแก้ไขก็ต้องลงทุนสูง ดังนั้นจึงลองสมมติฐานใหม่ คือ แรม จึงลองเปลี่ยนแรมผลที่เกิดขึ้นคือ...ติดตั้งผ่าน..เฉยเลย...งั้นสาเหตุก็น่าจะเป็นแรมนี่เอง
ความรู้ที่ได้จากเรื่องนี้คือ แรมมีส่วนในการทำงาน รวมทั้งการติดตั้ง การที่เครื่องรีสตาร์ทตอนติดตั้ง หรือในระหว่างการทำงาน..นอกจากจะเกิดจากไวรัสแล้ว ยังอาจจะเกิดจากการทำงานของแรม