๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เล่น VCD ไฟล์ WMV บนลินุกส์

หลังจากที่ติดตั้ง gxine ก็สามารถเล่น VCD ได้ แต่จอเล็กเหลือเกิน พอขยายใหญ่ก็ไม่สวย (คือไม่ถูกใจว่างั้นเถอะ) แต่อย่างไรก็ตามความต้องการที่มากกว่าการเล่น VCD คือการเล่นไฟล์ให้ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ไฟล์ wmv ที่เป็นของวินโดว์ การปรับแต่ง ubuntu ที่กำลังใช้งานจึงเริ่มต้นอีกครั้ง
ตอนนี้....สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือการเล่นไฟล์ wmv ไม่ได้ ซึ่งเกิดจากการไม่มี win32codec
ขั้นตอนการทำงานมีดังนี้
1.เพิ่มแหล่งข้อมูลลงในรายการที่ /etc/apt/sources.list ทำงานบนเทอร์มินอล
โดยใช้คำสั่ง $sudo gedit /etc/apt/sources.list
2. เพิ่มแหล่งข้อมูลที่ท้ายไฟล์ดังนี้
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe multiverse
ทำการเซฟไฟล์แล้วปิดโปรแกรมแก้ไขข้อความ
3. ทำการอับเดดรายการของแหล่งข้อมูลโดยใช้คำสั่ง
sudo apt-get update
4.ติดตั้ง libdvdcss2 และ w32 video codec บน ubuntu 8.04 โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้
sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
5.อับเดดข้อมูลรายการของแหล่งข้อมูลอีกครั้งด้วยคำสั่ง
sudo apt-get update
ในขั้นตอนนี้เขาจะบอกให้เรารู้ว่าบางแหล่งข้อมูลเราจะเข้าไปเอาไฟล์มาไม่ได้จะต้องอาศัยคีย์ในการเข้า
6. เพิ่ม GPG Key เพื่อเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ โดยใช้คำสั่ง
sudo apt-get install medibuntu-keyring
7.อับเดดข้อมูลรายการของแหล่งข้อมูลอีกครั้งด้วยคำสั่ง
sudo apt-get update
8. ทำการติดตั้ง w32codec และ libdvdcss2 ด้วยคำสั่งดังนี้
sudo apt-get install w32codecs libdvdcss2
เพียงเท่านี้ก็จะสามารถเล่นไฟล์ wmv ได้ ทั้ง Totem และ vlc

แต่อย่างไรก็ตามการเล่น VCD ก็ยังทำไม่ได้ จึงต้องลงตัวเล่นใหม่
เป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะมี w32codecแล้ว
เลยลงเพคเกจ Kaffein โดยใช้ Synaptic เพิ่มเติม
ทุกอย่าง OK เล่น VCD ได้