๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑

การติดตั้งพริ้นเตอร์ hp 1020 บน ubuntu 8.04

จะว่าไปแล้วปริ้นเตอร์ HP 1020 ตั้งแต่ใช้ ubuntu เรายังใช้งานไม่ได้ดีสักที ปริ้นออกบ้างไม่ออกบ้าง วันนี้ก็มีความหวังว่าจะติดตั้งได้ แต่แล้วก็เหลว ขนาดยอมเปลี่ยนปริ้นเตอร์กับตัวที่เก่ากว่า ก็ยังไม่ได้ผล
วันนี้เลยลองทดลองแก้ไขตามคำแนะนำบนเว็บ https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsPrintersHp มีคนแนะนำไว้ว่าต้องใช้ไดรเวอร์ foo2zjs ให้ตามไปที่ http://foo2zjs.rkkda.com/ แล้วดาวน์โหลดไฟล์ http://foo2zjs.rkkda.com/foo2zjs.tar.gz พอดาวน์โหลดไฟล์แล้วให้แตกไฟล์ออกมาโดยใช้คำสั่ง
$tar zxf foo2zjs.tar.gz
หลังจากแตกไฟล์แล้วให้เข้าไปในโฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ออกมา ด้วยคำสั่ง
$cd foo2jzs
ทำการคอมไพล์ด้วยคำสั่ง
$make
แต่บางเครื่องอาจจะ error เพราะไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการคอมไพล์ จะมีการเตือน เช่น
*error /usr/include/stdo.h is not installed!!
Install Software development (gcc) package
for ubuntu $sudo apt-get install build-essential
ถ้าแสดงข้อความคล้ายๆกับข้างต้นเราต้องติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการคอมไพล์ไฟล์ โดยใช้คำสั่ง $sudo apt-get install build-essential
ต่อจากนั้นจึงใช้คำสั่ง make หลังจาก make เราต้องดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม สำหรับ hp 1020 ใช้คำสั่งนี้
$ ./getweb 1020
ต่อจากนั้นให้ทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง
$sudo make install
สำหรับ hp 1020 ต้องติดตั้งเพิ่มเติมอีกด้วยคำสั่ง
$sudo make install-hotplug
แล้วตามด้วยคำสั่ง
$sudo make cups

ยังไม่เสร็จเพราะอะไร..เพราะว่า..หลังจากทำขั้นตอนที่ว่ามาแล้ว..เครื่องพริ้นเตอร์ก็ยังไม่โผล่ให้เห็น..ต้องติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์เอง..จากหน้าต่างแบบกราฟิก..แต่ก็ไม่ยากแล้ว..หลังติดตั้งทุกอย่างทำงานได้ดี
..เฮ้อ...