๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

โปสเตอร์ขนาดใหญ่ พิมพ์เอง

ความนิยมในปัจจุบันเกี่ยวกับการพิมพ์ภาพไวนิลมีมากขึ้น และหลายกิจกรรมมีความจำเป็นต้องใช้
สำหรับห้องเรียน อาจจะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยไวนิลเพราะราคาต่อการพิมพ์แต่ละครั้งก็สูงพอสมควร (แต่ก็ใช้งานได้นานมาก คุ้มราคา) ถ้าจะเอาแบบพอใช้ได้ สามารถทำเองได้จะทำอย่างไร
วันนี้ท่องเว็บเพื่อหาจุดพบกันระหว่างศิลปะกับคอมพิวเตอร์ไปพบเว็บหนึ่ง ที่ช่วยงานนี้ โดยเราอั๊บภาพขึ้นเว็บเขาแล้วเขาจะทำเป็นภาพขนาดเล็กส่งกับมาในรูปของไฟล์ PDF ให้เราพิมพ์ออกมาต่อกันเอาเอง น่าสนนะ
ที่ http://www.blockposter.com