๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ระบบแลกเปลี่ยนไฟล์

สืบเนื่องจากการไปประชุม/อบรม/ปฏิบัติการ การจัดการความรู้ที่ อุดรธานี พบเพื่อนๆและได้แนวคิดในการพัฒนางานมากมาย แล้วได้การบ้านมาทำ ก็เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นแหล่ะ แต่เป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนไฟล์ เห็นด้วยครับ เพราะเคยเห็นต่างประเทศเขาก็มีแบบนี้ ตอนนั้นเคยเข้าประชุมสัมมนากับบริติสเคาซิลเขาสาธิตให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนบนเว็บ ก็เลยค้นหาระบบการแลกเปลี่ยนไฟล์มาใช้งานกันแล้วก็เจอ phpATM เป็นระบบที่เขียนด้วยภาษา php มีลิขสิทธิ์แบบ GNU (Opensource) ใช้เวลาเล็กน้อยในการพัฒนาโปรแกรมให้เป็นภาษาไทยแล้วแจกจ่ายกัน (ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว ไม่แก้ไขทั้งหมด เอาแค่พอใช้งาน)หน้าตาของโปแกรมก็ไม่ขี้เหร่สักเท่าไหร่

กะว่าจะแจกจ่ายบนเว็บ ศน.อภิเดช วันนี้ดันเข้าไม่ได้ซะนี่ อาจเป็นเพราะไฟฟ้าดับ แต่ก็ไม่แน่เพราะช่วงนี้รู้สึกเซิร์ฟเวอร์อืดๆไป เข้าถึงข้อมูลได้ช้ามาก เครื่องอาจใกล้เดี้ยงแล้วก็เป็นได้
โปรแกรมที่ทำสำเร็จแล้วเป็นระบบที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้แต่อับโหลดไม่ได้ ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะสามารถอับโหลดไฟล์ได้ ไฟล์ที่อับโหลดเจ้าของไฟล์เท่านั้นที่สามารถลบออกจากระบบได้ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์แล้วจะมีตัวนับว่ามีคนดาวน์โหลดไปเท่าไรแล้ว แบบนี้ถ้านำมาใช้ในการเผยแพร่สื่อของครูก็จะทำให้ทราบว่าเผยแพร่ไปแล้วกี่ราย คุณครูจะได้เอาสถิติไปใช้งานเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงาน
ตอนนี้ถ้าสนใจก็ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษไปใช้แล้วแก้ไขเองก่อน วันพรุ่งนี้จะอับโหลดไฟล์ให้ดาวน์โหลดที่ เว็บ ศน.อภิเดช
ระบบแลกเปลี่ยนไฟล์แบบนี้เคยทำไว้ที่เว็บ KMC ของเขต การใช้งานมีลักษณะแบบเดียวกันนี้ ต่างกันที่ลิขสิทธิแบบที่ใช้ที่ KMC เขาไม่ให้แจกจ่ายโปรแกรมที่แก้ไขแล้ว เลยแก้ไขปรับปรุงไว้ใช้เอง แต่ตัวนี้มีลิขสิทธิแบบ GNU ทำให้สามารถปรับปรุง พัฒนาและแจกจ่ายได้อย่างเสรี