๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

Package สำหรับอ่านไฟล์ ISO

หลายครั้งที่บุคคลในหน่วยงานได้แบ่งปันไฟล์งานที่บรรจุไว้ในแผ่น CD-ROM แต่เพื่อความสะดวกบางครั้งในหน่วยงานก็จัดทำเป็นไฟล์ ISO หรือไฟล์ต้นแบบสำหรับการเขียนแผ่น CD อาจเป็นเพราะต้องการให้ไฟล์ที่อยู่ในแผ่น CD นั้นไม่ถูกแทรกโดยไฟล์อื่นๆ ที่อาจแทรกตัวเข้ามาโดยไม่เจตนา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยไวรัสในขณะส่งต่อไฟล์ที่เขียนต่อๆกันไปโดยการตัดลอกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการเขียน
การแจกจ่ายไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ ISO นี่เองที่เป็นมูลเหตุของการเขียนเรื่องนี้..เนื่องจากต้องการใช้ไฟล์บางตัวในไฟล์ ISO โดยที่ไม่ต้องเขียนแผ่น CD-ROM
ขั้นตอนของการแก้ปัญหาในวันนี้คือใช้เพคเกจหรือซอฟต์แวร์สำหรับเปิดดูไฟล์ในไฟล์ ISO เพคเกจที่ใช้ในการทำงานวันนี้คือ Furius ISO Mount
การติดตั้ง Furius ISO Mount ทำได้ง่ายๆโดยการเลือกเพคเกจจากรายการที่มีให้ใน Synaptic Package Manager หรือใน Ubuntu Software Center
ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ตามภาพต่อไปนี้

เปิดโปรแกรม Furius ISO Mount คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์ ISO ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น .iso .nrg เป็นต้น

 เลือกไฟล์ แล้วคลิก Open
ต่อจากนั้นคลิก Mount
เมื่อคลิก Mount แล้วจะพบโฟลเดอร์ที่ Mount ไฟล์ที่ Home ของผู้ใช้