๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ติดตั้ง Picasa 3.0

วันนี้ทดลองติดตั้ง Picasa 3.0 เพื่อทดลองใช้งาน กะว่าถ้าใช้งานได้ดี จะถ่ายทอดให้ครูและนักเรียนได้ทดลองนำมาสร้างงานกัน
วิธีติดตั้งผ่านเทอร์มินอล
สำหรับ 32 บิต
wget http://dl.google.com/linux/deb/pool/non-free/p/picasa/picasa_3.0-current_i386.deb

sudo dpkg -i picasa_3.0-current_i386.deb

สำหรับ 64 บิต
wget http://dl.google.com/linux/deb/pool/non-free/p/picasa/picasa_3.0-current_amd64.deb

sudo dpkg -i picasa_3.0-current_amd64.deb

ทำตามนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมได้สำเร็จ..แต่จะใช้งานได้ดีหรือไม่..อันนี้ต้องลอง
ลองมาแล้วหลายวัน..แต่ยังไม่ได้ตามต้องการ..อยากได้แบบเดียวกับ Photoscape.เลยต้องถอนการติดตั้ง