๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

Canon Canoscan LiDE 100 ทำงานแล้วบน Ubuntu 10.04ตั้งแต่เดือนที่แล้วประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึงวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2553) ก็พึ่งใช้งาน Canoscan LiDE 100 ที่ซื้อมาด้วยราคา 1,480 บาท จากพันทิพย์ ทดลองหลายวิธี ทั้งดาวน์โหลดไฟล์ประเภทซอร์สโค๊ดมาติดตั้ง อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ผล บน Ubuntu 10.04 (ใช้ได้เฉพาะบนวินโดว์) วันนี้ทดลองใช้วิธีจากกระดาน http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1238578 ปรากฏว่าได้ผล
ขั้นตอนทำตามนี้

1) ตรวจสอบว่าติดตั้งเพคเกจที่จำเป็นแล้วหรือไม่ ได้แก่ libusb-dev build-essential libsane-dev หรือถ้าไม่รู้จะตรวจสอบยังงัยก็ดูรายการจาก เพคเกจเมเนเจอร์ดูว่าถูกกาแล้วยัง ถ้ายังก็ติดตั้งด้วยเพคเกขเมเนเจอร์ หรือใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo apt-get install libusb-dev build-essential libsane-dev

2) ติดตั้ง git-core อาจใช้เพคเกจเมเนเจอร์ หรือใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo apt-get install git-core

3) คัดลอก sane backends จากเว็บไซต์ ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

git clone git://git.debian.org/sane/sane-backends.git

โฟลเดอร์ sans-backends จะถูกตัดลอกจากเว็บไซต์มาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์บ้าน

4) เข้าไปทำงานในโฟลเดอร์ sane-backends ด้วยคำสั่ง

cd sane-backends

ต่อจากนั้นใช้คำสั่ง

./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

หลังจากนั้นจะมีการทำงานตามคำสั่งที่สั่งไว้...เขาแสดงข้อความอะไรมากมายอ่านไม่ทั้ง..ก็ไม่ต้องอ่านหรอก..รออย่างเดียวจนเขาทำงานเสร็จ..แล้วพิมพ์คำสั่ง

make

แล้วก็รอจนเขาทำงานเสร็จ..แล้วพิมพ์คำสั่ง

sudo make install

5) ต่อจากนั้นให้แก้ไขไฟล์..โดยพิมพ์คำสั่ง

sudo gedit /lib/udev/rules.d/40-libsane.rules

คัดลอกข้อความจากสองบรรทัดต่อไปนี้ไปใส่ต่อท้ายไฟล์

# Canon CanoScan Lide 100
ATTRS{idVendor}=="04a9", ATTRS{idProduct}=="1904", ENV{libsane_matched}="yes"

เซฟไฟล์แล้วปิดหน้าต่างทั้งหมด...รีบู๊ตเครื่อง..เขาว่าสแกนเนอร์จะทำงานได้..(แต่ของผมเครื่องก็ยังหาสแกนเนอร์ไม่เจอ)
ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หาสแกนเนอร์ไม่เจอต้องแก้ไขไฟล์บางไฟล์ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

sudo gedit /etc/sane.d/genesys.conf

แล้วเพิ่มคำนี้ลงไปที่ท้ายไฟล์

# Canon LiDE 100
usb 0x04a9 0x1904

หลังจากเซฟไฟล์แล้วปิดหน้าต่างทั้งหมด..แล้วรีบู๊ตเครื่อง....
สแกนเนอร์ Canon Canoscan LiDE 100 ทำงานได้แล้วครับ
ดีใจจัง