๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓

Share File On ubuntu by Samba อย่างง่ายมากมาย

Share File On ubuntu by Samba อย่างง่ายมากมาย

ลอกมาจาก

Share File On ubuntu by Samba
มาแล้วครับ หัวข้อถูกใจ admin การ Share ไฟร์ ผ่าน Lan บน ubuntu โดยใช้ Samba น่าสนใจครับ

ระบบแลนในองค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการ Share File , Share Internet และ Share Printer วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการ Share File บนระบบแลนกันครับ เริ่มจากเครื่องที่ต้องการ แชร์ไฟร์ ใช้ อูบันตู สร้าง folder ที่ชื่อ ewtc_share เอาไว้เก็บ ไฟร์ที่ต้องการจะแชร์ เครื่องอื่นที่ใช้ ubuntu หรือ Windows ต้องสามารถมองเห็น ewtc_share โฟวเดอร์แชร์ด้วย การเข้าใช้งานไม่ต้องมี username , password เน้นง่ายที่สุด เพราะ ระบบเราออกแบบให้เล็กๆและใช้ได้ง่าย

มาเริ่มต้นกันนะครับ เข้าสู่ root ก่อน

sudo su

ตามด้วยรหัส admin ของคุณจะได้แบบนี้

Update Apt ซะหน่อย

apt-get update

Install Samba

apt-get install samba

เพื่อความปลอดภัย Back Up smb.conf ซะก่อน

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ori

เรียก smb.conf มาแก้ไข

gedit /etc/samba/smb.conf

ลงมาด้านล่างเรื่อยๆ จะพบ Share Definition มองหา [homes]

แล้วแก้ไขตามนี้

[homes]
Comment = Home Directories
browsable = no
read only = no
create mask = 0664
directory mask = 0775
valid users = %S

แล้วเพื่มอันนี้ส่วนท้าย

[share]
Comment = share without password
path = /home/ewtc_share
read only = no
guest ok = yes
directory mark = 0777

แบบนี้ครับแล้ว save ซะ

สร้าง โฟวเดอร์ ewtc_share ที่ home

mkdir /home/ewtc_share

เปลี่ยนสิทธิ์ ให้คนอื่นเปลี่ยนไฟร์ในโฟวเดอร์ ewtc_share ได้ด้วยคำสั่ง

chmod -R 777 /home/ewtc_share

ทำการ Restart samba ด้วยคำสั่ง

/etc/init.d/samba restart

ลองเข้าไปดูที่ File Browser จะเห็น ewtc_share ที่เปิดแชร์ไว้

ลองมาทดสอบการทำงานกัน ผมไปเปิด net Book อีกเครื่อง แล้วเข้าไปที่ Places > Network

จะมี Pop Up แบบนี้นะครับ

ลอง ดับเบิลคลิกที่ EWTC-DESKTOP จะได้แบบนี้

ลองดับเบิลคลิกที่ share นะครับ

เห็นไหมครับเข้าไปได้ละ ผมลองเอา eBook ของ easy4com Business แล้วไปเปิดที่เครื่องใหญ่ ทำได้ดีครับ เมื่อปิดจะเห็น icom แบบนี้ครับ

ผมพยายามทำให้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ต้องการความปลอดภัยมากนัก เช่น ครอบครัว ทีมงานเฉพาะกิจ ครับ แต่ถ้าไปใช้ในองค์กร คงต้องมีการปรับอีกเยอะครับ